Site Loader

22 қыркүйек күні Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ақпараттық-ағарту агенттігінің өкілдерімен кездесу өтті. Іс-шараға республикалық ақпараттық-ағарту штабының жетекшісі – Ырза Тұрсынзада, Ақмола облысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының бірінші орынбасары -Бердалин Арман Тілектесұлы қатысты. Аталған іс-шараның басты мақсаты — сыбайлас жемқорлыққа қарсы бастамаларды іске асырудағы тәжірибе мен қиындықтарды зерттеу. Сыбайлас жемқорлық — бұл елдің барлық азаматтарына қатысты мәселе. Біз барлығымыз экономикасы өсіп келе жатқан мемлекетте өмір сүруді армандаймыз, әркімнің таңдау құқығы бар, заңдар қатаң орындалады және ешкім артықшылық позицияны пайдалана алмайды.
Кездесу барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сыбайлас жемқорлықтағы құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша қолданыстағы заңнаманың нормалары түсіндірілді, туындаған сұрақтарға құзыретті жауаптар берілді.

22 сентября состоялась встреча с Представителями информационно-просветительского Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. На мероприятии присутствовали Руководитель республиканского информационно-просветительского штаба-Ырза Турсынзада, Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Акмолинской области-Бердалин Арман Тлектесович. Главная цель данного мероприятия-изучение опыта и трудностей в реализации антикоррупционных инициатив. Коррупция — это проблема, которая касается абсолютно всех граждан страны. Мы все мечтаем о том, чтобы жить в государстве, где экономика находится на подъеме, каждый имеет право на выбор, законы исполняются неукоснительно и никто не может воспользоваться привилегированным положением.
В ходе данной встречи были разъяснены нормы действующего законодательства по противодействию коррупции, по профилактике коррупционных правонарушений, даны компетентные ответы на возникшие вопросы.

Post Author: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *